آمریکا، صهیونیست و سعودی، مثلث شوم تولید تروریسم

ساخت وبلاگ
چکیده : آمریکا، صهیونیست و سعودی، مثلث شوم تولید تروریسم سید حسین نقوی حسینی گــروه های تروریســتی مولود م... با عنوان : آمریکا، صهیونیست و سعودی، مثلث شوم تولید تروریسم بخوانید :

آمریکا، صهیونیست و سعودی، مثلث شوم تولید تروریسم

سید حسین نقوی حسینی

گــروه های تروریســتی مولود مثلث شــوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی هســتند که با حمایت مالی و لجستیکی که از تروریســت ها انجام می دهند به تشــکیل گروه هــای تروریســتی همچــون القاعده، طالبــان و داعش اقدام می کننــد.

قدس آنلاین - گــروه های تروریســتی مولود مثلث شــوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی هســتند که با حمایت مالی و لجستیکی که از تروریســت ها انجام می دهند به تشــکیل گروه هــای تروریســتی همچــون القاعده، طالبــان و داعش اقدام می کننــد. قطعاً این اقــدام آن ها موجبات انــزوا و درماندگی آنان در مجامع بین المللــی را فراهم می کند؛ اما بایــد نقش دوگانــه ای که این کشــورها در حمایت از تروریســم و نهی آن ایفا می کنند از طرق مختلف شفاف سازی شود تا ملت ها در جریان قرار بگیرند. بســیار مضحکانه است که این کشــورها مراکز مبارزه با تروریسم در داخل کشورهایشــان تأسیس می کنند و دم از حمایــت از مظلومان می زنند ولی در عمل از تروریسم پشتیبانی می کنند که از آن می توان به عنوان یک نمایش سخیفانه یاد کرد. از طرفی واکنش این کشورها در برابر حادثه تروریســتی اخیر در ایران بیش از گذشــته ماهیت پلید آن ها را شــفاف و روشــن کرد، زیــرا مردم ایران در حادثه ۱۱ ســپتامبر به یاد حادثه دیدگان در خیابان ها شمع روشن کردند و خودشان را در کنار مردم آمریکا قرار دادند اما متأســفانه چنین اعمال مشابهی از سوی این کشورها در حادثه تروریستی ایران مشاهده نشد. در صورتی که ایران هرگونه حادثه تروریستی را در هر نقطه از جهان محکوم کرده اســت زیرا خود قربانی تروریســت بــوده و بیش از ۱۷ هزارنفــر از مردم ایران که برخی از آن ها مسئولان نظام بودند بر اثر حوادث تروریستی شهید شده اند. از این رو، ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم اســت و به مبارزه با تروریســم در هر نقطه از جهان کمک خواهد کرد و محل جولان دادن بزدلانی چون داعش نیســت. این مثلث شوم باید به این سطح از ادراک دست پیدا کند که این مســیری که در پیش گرفته اند به جایی نخواهد رســید و کشورهای دیگر باهم متحد شده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، کلک این ها را خواهند کرد. امــروز در عرصه بین الملل بعید اســت که کسی نداند که رژیم آل سعود منشأ تروریسم اســت آن ها در معامله با آمریکایی ها ۴۰۰ میلیــارد دلار که فقــط در قبــال دریافت تسلیحات بود در اختیار آن ها قرار دادند که در واقع از جیب مســلمانان منطقه پرداخت شد که این معامله بدون تردید بیش از پیش بر آتش تروریسم در منطقه خواهد افزود. اما همین آل ســعود با حمایت کشــورهای غربــی و دلارهای نفتی، جمهوری اســلامی را حامی تروریســم نامیده و معرفی می کند. بدون تردید اگرچه کشورهای غربی به دنبال ایران هراسی در جهان هستند اما امروز دیگر کشوری در جهان نیســت که نداند حامیان و مولدان تروریســم چه کشورهایی هستند. کشــورهایی همچون ایران، روســیه، قطر، ترکیــه و عمان که به معنای واقعی مبارزه با تروریســم را در منطقه در پیش گرفته اند، محور جدیدی در منطقه با عنوان ســعودی هراسی شــکل خواهند داد و مبارزه جدی با آل سعود را در پیش خواهند گرفت و نسبت به تروریســم واقعی و حامیان آن ها شــفاف سازی خواهند کرد.

منبع: روزنامه قدس


برچسب‌ها: آمریکا, صهیونیست و سعودی, مثلث شوم تولید تروریسم
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ساعت 12:0  توسط محمد رضا توکلی زاده نوقابی  | 
آمریکا،,صهیونیست,سعودی،,مثلث,شوم,تولید,تروریسم,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 14:45